Fukuyama Team 2001

Fukuyama Team 2001


Professor Tohru Fukuyama profile

fukuyamaatmol.f.u-tokyo.ac.jp
Associate Professor Satoshi Yokoshima (he has moved to Nagoya Univ. since Apr 2012.) profile
yokosimaatps.nagoya-u.ac.jpAssistant Professor Jun Shimokawa (he has moved to Nagoya Univ. since Apr 2012.) profile
shimokawaatps.nagoya-u.ac.jp
Fukuyama Team 2001

Secretary
Naoko Ishikawa


ishikawaatmol.f.u-tokyo.ac.jp
Fukuyama Team 2001


D4 (G6) D3 (G5) D2 (G4) D1 (G3) M2 (G2) M1 (G1)
Atsushi Kimishima
Yohei Adachi
Eiji Ideue
Yoshitake Nishiyama
Hirotatsu Umihara
Mingshuo Zeng
Akihiro Ogura
Yuri Iwai
Takaaki Harada
Hiromi Kaise
Aya Nakashima
Koji Chiyoda Hidenori Ochiai

Rentaro Kanno Tomoaki Maehara
Hiroyuki Ono Hiroshi Kumazaki Eiji Yoshida
Fumiki Kawagishi Masaya Fujii
Takekazu Kondo
Shun Tanimura
Takuya Higo
Takeshi Hiramoto
Keisuke Motoyama

Fukuyama Team 2001


Tomoya Ukegawa
Akihiro Mizoguchi
Hirotaka Yonezawa