Go to ERATO Member Page

Staff

Motomu Kanai, Ph.D., Professor

Contact

+81-3-5841-4830 (ext 24830)
kanai[at]mol.f.u-tokyo.ac.jp

CV

CV
Publication List

Interview

Chem-Station Int. Ed.

Kounosuke Oisaki, Ph.D., Assistant Professor

Contact

+81-3-5841-4835 (ext 24835)
oisaki[at]mol.f.u-tokyo.ac.jp

CV

CV, Publication List

Web Profile

Research papers by Kounosuke Oisaki Kounosuke Oisaki

Google Scholar

Yohei Shimizu, Ph.D., Assistant Professor

Contact

+81-3-5841-4832 (ext 24832)
y-shimizu[at]mol.f.u-tokyo.ac.jp

CV

CV, Publication List

Kenzo Yamatsugu, Ph.D., Assistant Professor

Contact

+81-3-5841-1807 (ext 21807)
yamatsugu[at]mol.f.u-tokyo.ac.jp

CV

CV, Publication List

Graduate/Undergrad Students

D3

Yudai Suzuki †
Takuya Matsumoto ‡
Junpei Abe
Shota Kato †
Keiichi Kaneko †
Kumiko Yamamoto †
Tomohiro Yamamoto
Rentaro Kanno
Zhen Wang †
Bo Sun #

D2

Soichi Ito †
Haruka Ida
Jun Ozawa
Masahiro Kojima ‡
Youhei Seki †
Yuya Morita ‡
Xiaofeng Wei #
Jiaan Liu #

D1

Hideya Ikemoto ‡ †
Taisuke Itoh †
Kiyomichi Shinoda
Kayo Hanada
Takushi Araya †
Takahiro Shirai
Li Hong Liang
Zijia Wang @

M2

Masayuki Tashiro
Wataru Hamajima
Yusuke Shimizu
Takayuki Wakaki
Mari Takatsu
Ryuto Kino
Kenji Domon
Takaya Ukai
Hideoki Nagai
Aiko Kuwashiro

M1

Takashi Ida
Yosuke Toyota
Takumi Matsueda
Tsubasa Oguro
Nozomu Nagashima
Yamato Kanzaki
Hidetoshi Kajino
Kiyoshi Aoki

B4

Takashi Ishiyama
Kei Ito
Kouki Watanabe
Kyouhei Yamaji
Ryo Hirano

Visiting Researcher

Kouhei Ishizawa
Masahiro Nagase
Masashi Yamamoto

Secretary

Sayuri Moroo

Alumni

* Microbial Chemistry Research Center
JSPS Research Fellowships for Young Scientists (DC1/DC2)
Graduate Program for Leaders in Life Innovation (GPLLI)
¶ Fellowship of Ono Pharmaceutical Co.
# MEXT Fellowship
@ 中国高水平奨学生
ページトップへ
 

MENU

ホームページ制作 フリー素材 無料WEB素材
Copyright (C) Synthetic Organic Chemistry Lab. All Rights Reserved.