Members

Professor

Yasuteru Urano
E-mail: uranokun
TEL: +81-3-5841-4850

Kenjiro Hanaoka

Associate Professor

Kenjiro Hanaoka
E-mail: khanaoka
TEL: +81-3-5841-4852

Kenjiro Hanaoka

Assistant Professor

Tasuku Ueno
E-mail: tasueno
TEL: +81-3-5841-4854

Tasuku Ueno

Toru Komatsu
E-mail: tkomatsu
TEL: +81-3-5841-1075

Toru Komatsu

Please make sure to add "@m.u-tokyo.ac.jp" when you send the e-mail to Prof. Urano.

Please add "@mol.f.u-tokyo.ac.jp" when you send the e-mail to other faculty members of our lab

Nagano-Member Picture

Postdoctoral fellow

  •  

Graduate Students PhD

D3
Akihiko Morozumi
Yugo Kuriki
D2
Daiki Inoue
Kento Hayashi
Ryo Tachibana
Koichi Yanagi
D1
Takayuki Ikeno
Hisashi Ohno
Shingo Sakamoto
Arisa Kasuya
Mai Mizoguchi
Yoshiyuki Miyazaki

Graduate Students MSc

M2
Ryota Arima
Honami Echizen
Takeru Takagi
Junpei Nishihori
M1
Koki Kunitake
Qingyou Zhao
Yuki Hoshino
Ema Nakata
Takuya Murakami

Students BSc

B6
 
B5
 
B4
Etsu Kyo
Hiroto Kubo
Junya Tsunetomi
Akira Nanjo
Hiroyoshi Fujioka

Visiting Fellows

  • Mizue Haga
  • Yukino Makiko
  • Jun Yagishita