Members

Professor

Yasuteru Urano
E-mail: uranokun
TEL: +81-3-5841-4850

Kenjiro Hanaoka

Associate Professor

Kenjiro Hanaoka
E-mail: khanaoka
TEL: +81-3-5841-4852

Kenjiro Hanaoka

Assistant Professor

Tasuku Ueno
E-mail: tasueno
TEL: +81-3-5841-4854

Tasuku Ueno

Toru Komatsu
(Innovative Medicinal Chemistry)
E-mail: tkomatsu
TEL: +81-3-5841-1075

Toru Komatsu

Please make sure to add "@m.u-tokyo.ac.jp" when you send the e-mail to Prof. Urano.

Please add "@mol.f.u-tokyo.ac.jp" when you send the e-mail to other faculty members of our lab

Nagano-Member Picture

Postdoctoral fellow

  •  

Graduate Students PhD

D4
Shodai Takahashi
D3
Koji Numasawa
D1
Akihiko Morozumi
Yugo Kuriki

Graduate Students MSc

M2
Daiki Inoue
Yoko Takano
Ryo Tachibana
Koichi Yanagi
M1
Shingo Sakamoto
Takayuki Ikeno
Yuki Ichihashi
Akira Ogasawara
Arisa Kasuya
Mai Mizoguchi
Yoshiyuki Miyazaki
Nusaiba Hameed

Students BSc

B6
 
B5
 
B4
Kotaro Azegami
Ryota Arima
Honami Echizen
Takeru Takagi
Junpei Nishihori

Visiting Fellows

  • Mizue Haga
  • Yukino Makiko
  • Hidemasa Kubo