HOME > Members 2010

2010

Students

member2010.jpg

Doctor
Katsuhiro sasaki, Minghui Bai
Master
Yosuke Toda, Tomomi Nakayama, Takashi Akahane, Yoshiyuki Arata, Hiroyuki Uechi, Akane Kamigaki, Ryohei Shirouzu, Gaku Hirasawa
Bachelor
Takaya Ishii, Eri Katayama, Takuya Tomita, Naoyuki Mita, Haruka Yamamoto