HOME > Members 2011

2011

Students

member2011.jpg

Doctor
Minghui Bai, Larissa Kogleck
Master
Takashi Akahane, Yoshiyuki Arata, Hiroyuki Uechi, Akane Kamigaki, Ryohei Shirouzu, Takaya Ishii, Eri Katayama, Takuya Tomita, haruka Yamamoto, Akihito Fukuda
Bachelor
Naoyuki Mita, Yuuki Oote, Kazutaka Sahara, Takumi, Tezuka, Akari Hiraku, Kaori Yoshida