HOME > Members 2012

2012

Students

member2012.jpg

Doctor
Minghui Bai, Larissa Kogleck, Hiroyuki Uechi, Ryohei Shirouzu
Master
Takaya Ishii, Eri Katayama, Takuya Tomita, Haruka Yamamoto, Akihito Fukuda, Yuuki Oote, Kazutaka Sahara, Kaori Yoshida, Wu Wei
Bachelor
Naoyuki Mita, Akari Hiraku, Naoyuki Kato, Shun Koizumi, Ken Ong, Yoshitaro Haruta, Tetsuro Matsuzaki