HOME > Members 2013

2013

Students

member2013.jpg

Doctor
Larissa Kogleck, Hiroyuki Uechi, Ryohei Shirouzu, Takuya Tomita
Master
Yuki Ote, Kazutaka Sahara, Haruka Yamamoto, Kaori Yoshida, Wu Wei, Shun Koizumi, Yoshitaro Haruta, Zhao Xian
Bachelor
Akari Hiraku, Tetsuro Matsuzaki, Miho Ishizaki, Kazuki Otake, Yuuki Hashimoto, Taichi Fujita, Chiho Fujimoto