HOME > Members 2014

2014

Professor Shigeo Muratamuratapicture.jpg

Associate Professor
Hideki Yashiroda
Assistant Professor
Jun Hamazaki, Shoshiro Hirayama
Secretary
Yumiko Miyamoto

Students

member2014.jpg

Doctor
Hiroyuki Uechi, Ryohei Shirouzu, Takuya Tomita, Yuki Ote, Kazutaka Sahara, Yasuyuki Sakurai
Master
Shun Koizumi, Yoshitaro Haruta, Zhao Xian, Miho Ishizaki, Kazuki Otake, Yuuki Hashimoto, Taichi Fujita, Chiho Fujimoto, Taro Irie, Eiichi Hashimoto
Bachelor
Tetsuro Matsuzaki, Yuuki Hashimoto, Ryo Tamura, Takamichi Hata, Ryo Motosugi, Noritaka Ohigashi, Tomohiro Iriki