HOME > Members 2015

2015

Professor Shigeo Muratamuratapicture.jpg

Associate Professor
Hideki Yashiroda
Assistant Professor
Jun Hamazaki, Shoshiro Hirayama
Secretary
Yumiko Miyamoto

Students

member2015.JPG

Doctor
Kazutaka Sahara, Shun Koizumi, Takuya Tomita, Tetsuo Matsuzaki, Yuki Ote, Yasuyuki Sakurai, Zhao Xian
Master
Chiho Fujimoto, Eiichi Hashimoto, Kazuki Otake, Kohei Magome, Miho Ishizaki, Noritaka Ohigashi, Ryo Motosugi, Taichi Fujita, Taro Irie, Tomohiro Iriki
Bachelor
Kazuki Murata, Kazumi Yokomori, Kohei Takano, Satoshi Ishihara, Ryuma Ikeura, Yuki Hashimoto
Research Student
Xiaochen Cai