HOME > Members

2017

DSC06650mini.jpg


Staffs

Associate Professor Hideki Yashiroda
Assistant Professor Jun Hamazaki, Shoshiro Hirayama
Secretary Yumiko Miyamoto
Animal Facility Assistant Kazuko Tanaka

Students

Doctor

  • Shun Koizumi, Tetsuo Matsuzaki
  • Kazuki Otake, Yuka Takehara, Eiichi Hashimoto
  • Tomohiro Iriki, Noritaka Ohigashi, Ryo Motosugi, Zhao Xian, Yoshiyuki Arata

Master

  • Ryuma Ikeura, Satoshi Ishihara, Kohei Takano, Kazuki Murata
  • Kazumi Yokomori, Cai Xiochen
  • Takahiro Ito, Shotaro Matsuura, Wang Yan, Dong Yaojia

Bachelor

  • Shinpei Ao, Yuriko Ikeda, Nagisa Koizumi, Tsuyoshi Goto

Research Students

  • Cui Mengyuan, Yu Zhipeng