Home Research Members History Publications Gallery Access
Japanese English
Members

STAFF
Professor & PI Ikuro ABE, Ph.D. abei "@mol.f.u-tokyo.ac.jp"
Assistant Professor Takayoshi AWAKAWA, Ph.D. awakawa
Assistant Professor Hitomi NAKAMURA, Ph.D. nakamurah
Assistant Professor Takahiro MORI, Ph.D. tmori
Assistant Professor Yudai MATSUDA, Ph.D. ymatsuda
Secretary Chika NOGUCHI noguchika
Secretary Tomoka HORINO horinot
Secretary Naoko OHTSUKA ohtsuka-n


RESEARCH FELLOWS
VS Dan HU, Ph.D. Ginan Univ
VS Fei HE, Ph.D. South China Agri Univ
PD JSPS Carson (Chin Piow) WONG, Ph.D.


STUDENTS
D3 Zhi Yang QUAN
D3 JSPS Yu NAKASHIMA JSPS DC1
D3 CSC Zhijuan HU Zhejiang Univ (China)
D2 JSPS Shotaro HOSHINO JSPS DC1
D2 Takaaki MITSUHASHI JSPS DC1
D1 Haibing HE CSC
D1 Zhai RUI
M2 Masahiro OZEKI
M2 Tomotoshi SUGITA
M2 Takuma FUJIOKA
M1 Yukimasa IKEDA
M1 Tongxuan BAI
M1 Yiling DING
B6 Kohei AKITA
B4 Tetsuhiko ADACHI
B4 Iori MORITA