Home Research Members History Publications Gallery Access
Japanese English
Members

STAFF
Professor & PI Ikuro ABE, Ph.D. abei "@mol.f.u-tokyo.ac.jp"
Assistant Professor Takayoshi AWAKAWA, Ph.D. awakawa
Assistant Professor Hitomi NAKAMURA, Ph.D. nakamurah
Secretary Chika NOGUCHI noguchika
Secretary Tomoka HORINO horinot


RESEARCH FELLOWS
VS Dan HU, Ph.D. Ginan Univ
VS Fei HE, Ph.D. South China Agri Univ
PD JSPS Carson (Chin Piow) WONG, Ph.D. Hoshi Pharamaceutical Univ


STUDENTS
D3 Zhi Yang QUAN
D3 JSPS Yu NAKASHIMA JSPS DC1
D2 JSPS Shotaro HOSHINO JSPS DC1
D2 Takaaki MITSUHASHI JSPS DC1
D2 CSC Zhijuan HU Zhejiang Univ (China)
M2 Masahiro OZEKI
M2 Tomotoshi SUGITA
M2 Takuma FUJIOKA
B6 Kohei AKITA
M1 Yukimasa IKEDA
B4 Iori MORITA
B4 Tetsuhiko ADACHI
RS1 Zhai RUI
RS Haibing HE CSC
RS Tongxuan BAI
RS Yiling DING