Home Research Members History Publications Gallery Access
Japanese English
Members

STAFF
Professor & PI Ikuro ABE, Ph.D. abei "@mol.f.u-tokyo.ac.jp"
Associate Professor Takayoshi AWAKAWA, Ph.D. awakawa
Assistant Professor Takahiro MORI, Ph.D. tmori
Assistant Professor
Secretary Marie MIIKE


RESEARCH FELLOWS
VS Dan HU, Ph.D. Ginan Univ
VS Fei HE, Ph.D. South China Agri Univ
PD JSPS Stanislav KADLCIK, Ph.D. Czech Academy of Sciences
PD Lena BARRA, Ph.D. University of Bonn, Germany
PD Hui TAO, Ph.D. Wuhan University
PD Yu NAKASHIMA, Ph.D.


STUDENTS
D3 CSC Zhijuan HU Zhejiang Univ
D3 JSPS Shotaro HOSHINO JSPS DC1
D2 Takaaki MITSUHASHI JSPS DC1
D1 Haibing HE CSC
D1 Zhai RUI
D1 Masahiro OZEKI
M2 Yukimasa IKEDA
M1 Tongxuan BAI
M1 Yiling DING
M1 Iori MORITA
B4 Takumi ASHIZAWA
B4 Tomoki TSUCHIDA
RS Ziheng YU
RS Fan ZHAO