ProfessorHidenori Ichijo(ichijo [at]mol.f.u-tokyo.ac.jp)
LecturerIsao Naguro(nagurois       )
Assistant Prof.Kazuki Hattori
Kengo Homma
Project Assistant Prof. Kengo Watanabe
Project Researcher Miki Kamiyama
Assistant ClerkAsami Yamaguchi
SecretaryKeiko Tatsumi(tatsumi       )


D3Shigeru Shiizaki
Kuniyoshi Niwa
D2Yosuke Kawarazaki
D1 Sho Sugawara
Ran Cheng
M2 Mayo Ishikawa
Chihiro Sakauchi
Shouu Shu
Atsushi Tsubota
Takuto Nishida
Yuuuki Hayashi
Hiroto Fukuwa
M1 Motoyuki Ogawa
Koji Shiota
Kosuke Fuse
Hiroki Ryuno
Hiroaki Wakatsuki
Under Graduates B4 Masato Inoue
Mio Okame
Saki Takayanagi
Natsuki Furukawa
Riko Tabuchi